Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica, in anul 2017 numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau pe cale administrativă a fost de 31147, în creştere cu 650 divorţuri, comparativ cu anul 2016. Rata divorţialităţii a crescut de la 1,37 divorţuri la 1000 locuitori în anul 2016, la 1,40 divorţuri la 1000 locuitori în anul 2017.

În mediul urban, în anul 2017, s-a înregistrat un număr dublu de divorţuri faţă de cel înregistrat în mediul rural, rata divorţialităţii fiind de 1,5 ori mai mare în mediul urban faţă de mediul rural.

Ponderea primului divorţ în numărul total al divorţurilor a fost de 93,6% pentru bărbaţi şi 94,0% pentru femei.

Valoarea maximă a numărului de divorţuri de rangul I s-a înregistrat la grupa de vârstă 35-39 ani atât pentru bărbaţi (5904 divorţuri), cât şi pentru femei (5649 divorţuri).

Raportul dintre numărul căsătoriilor încheiate şi cel al divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau pe cale administrativă, a fost de 4,6 căsătorii la un divorţ în anul 2017.

Repartizarea pe grupe de vârstă şi sexe a persoanelor care au divorţat în anul 2017 prezintă următoarele aspecte:

  • în medie, divorţul apare cu cea mai mare frecvenţă în rândul bărbaţilor şi femeilor din grupa de vârstă 35-39 ani (19,1% dintre divorţuri în cazul femeilor şi 19,8% în cazul bărbaţilor), urmată în cazul femeilor de grupa de vârstă 30-34 ani (18,5% dintre divorţuri) şi de grupa de vârstă 40-44 de ani în cazul bărbaţilor (19,2% dintre divorţuri);
  • numărul femeilor în vârstă de până la 30 ani care au divorţat a fost de 2,3 ori mai mare decât numărul bărbaţilor aparţinând aceleiaşi grupe de vârstă;
  • după vârsta de 50 de ani numărul bărbaţilor care au divorţat a fost semnificativ mai mare decât cel al femeilor, de 1,5 ori la grupa de vârstă 50-54 ani şi de peste 1,8 ori la persoanele de 55 de ani şi peste.

Vârsta medie a soţilor la divorţ a fost de 42,5 ani pentru bărbaţi şi 38,9 ani pentru femei, cu valori mai mari în urban decât în rural. Comparând vârsta medie la divorţ cu vârsta medie la căsătorie (33,3 ani – bărbaţi, 30,1 ani – femei) se poate observa în cazul cuplurilor care au divorţat că secvenţa de viaţă maritală durează, în medie, 9,2 ani pentru bărbaţi, respectiv 8,8 ani pentru femei.

Pe judeţe, vârsta medie la divorţ a înregistrat cea mai ridicată valoare în judeţul Hunedoara, pentru bărbaţi (43,7 ani) şi pentru femei în judeţele Covasna şi Hunedoara (40,0 ani). Cea mai mică valoare a vârstei medii la divorţ s-a înregistrat în judeţul Ilfov pentru bărbaţi (41,1 ani) şi pentru femei în judeţeţe Maramureş şi Satu Mare (37,5 ani).

Divorţurile s-au pronunţat în 46,2% din cazuri din vina ambilor soţi, 11,6% din vina soţului, 3,8% din cazuri din vina soţiei şi 38,4% din alte cauze.

Din totalul divorţurilor pronunţate în anul 2017, aproape două treimi s-au realizat cu „acordul părţilor” datorită posibilităţii pe care o oferă Legea nr.202/2010 de a divorţa pe cale administrativă, fiind posibilă constatarea desfacerii căsătoriei şi de către ofiţerul de stare civilă sau de notarul public.

Infidelitate conjugală 2,7%

Violenţe fizice 1,9%

Alcoolism 1,7%

Cauze combinate 4,0%

Acordul părţilor 64,4%

Alte situaţii 25,3%

În aproape toate judeţele (cu excepţia judeţelor Buzău, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi Vaslui) numărul de divorţuri este mai mare în mediul urban decât în cel rural.

În profil teritorial, în anul 2017, în 9 judeţe s-au înregistrat peste 1000 cazuri de divorţ, respectiv în judeţele Argeş, Bacău, Bihor, Braşov, Constanţa, Iaşi, Prahova, Suceava şi Timiş, iar în Municipiul Bucureşti s-au înregistrat 2740 cazuri de divorţ, reprezentând 8,8% din numărul total de divorţuri înregistrat. Cel mai mic număr de divorţuri s-a înregistrat în judeţul Vâlcea (208 divorţuri).

Cea mai mare rată a divorţialităţii s-a înregistrat în judeţul Gorj (1,90 divorţuri la 1000 locuitori) şi cea mai mică rată de divorţialitate s-a înregistrat în judeţul Vâlcea (0,52 divorţuri la 1000 locuitori).

Comparativ cu celelalte ţări din Uniunea Europeană, în anul 2015 (ultimul an pentru care sunt date disponibile la nivel european), România, cu o rată a divorţurilor de 1,6‰, a înregistrat un nivel mediu. Cele mai mici rate de divorţialitate la nivel european s-au înregistrat în Malta (0,9 ‰) şi Slovenia (1,2‰). Cele mai mari rate de divorţialitate s-au înregistrat în Danemarca (2,9‰) şi Lituania (3,2‰).

Sursa datelor: Institutul National de Statistica